ข้อมูลบริษัท
จำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

บริษัท อาร์คาเดีย ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 1997 ช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัท เน้นจำหน่ายระบบการนำเข้าส่งออก(HarborWrite®)ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง แต่ในปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาแพ็กเกจซอฟต์แวร์เพิ่มเติม อันได้แก่ ระบบควบคุมการขายและคลังสินค้า(APSS-1®), ระบบควบคุมการลดหย่อนภาษีนำเข้า (รองรับ BOI) เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินการในประเทศไทยดีขึ้น

จากประเทศไทยสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับการบริการเกี่ยวกับแพ็กเกจซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย โดยเฉพาะระบบการนำเข้าส่งออก (HarborWrite®) ที่มีลูกค้าใช้บริการทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ผู้ที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการของการนำเข้าส่งออก บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าระบบการนำเข้าส่งออก(HarborWrite®) จะสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างแน่นอน

Solution Business

บริษัทมิได้ทำธุรกิจแค่ด้านแพ็กเกจซอฟต์แวร์เท่านั้น ยังทำด้าน Solution ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับงานจาก Call Center, ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่บริษัทผลิตรถยนต์ นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้าน Offshore จากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

รายการซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • - สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่กำลังวางแผนในการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ -
ขออนุญาตนำเสนอซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้แก่บริษัทที่กำลังคิดจะขยายกิจการมายังแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ระบบควบคุมการขายและคลังสินค้า(APSS-1®), ระบบควบคุมการลดหย่อนภาษีนำเข้า เป็นต้น

ระบบควบคุมการขายและคลังสินค้า (APSS-1®) ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้กฎหมายของประเทศไทยเป็นพื้นฐาน และระบบควบคุมการลดหย่อนภาษีนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของBOI(The Board of Investment of Thailand) เป็นสินค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง

ระบบการนำเข้าส่งออก
ระบบการนำเข้าส่งออก(HarborWrite®)
  • - แพ็กเกจระบบการนำเข้าส่งออกในรูปแบบ Cloud Service -
เพียงแค่ชำระค่าบริการรายเดือน ก็สามารถใช้งานระบบการนำเข้าส่งออก「HarborWrite®」ในรูปแบบ Cloud Service ได้
Solution
รายละเอียดและการติดตั้งระบบการนำเข้าส่งออก
  • - สำหรับผู้ใช้ที่กำลังพิจารณาระบบการนำเข้าส่งออก -
ขอแนะนำระบบการนำเข้าส่งออกนี้ ให้แก่ผู้ที่ต้องสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าด้วยการพิมพ์เอกสารเอง

การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
  • - Data Interface Development -
กรณีที่บริษัทมีการใช้งานระบบอื่นอยู่แล้ว การติดตั้งระบบการนำเข้าส่งออกนี้จะต้องทำการเชื่อมข้อมูลไปยังระบบเดิม ซึ่งโดยปกติแล้วจะเสนอแนะวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลโดยการใช้ไฟล์ CSV
Outsourcing Business
Data center promoting business
  • - แนะนำ Data center ในประเทศไทยและการใช้งาน -
แนะนำการใช้บริการของ Data center ที่ได้มาตรฐานและราคาถูกให้แก่ลูกค้า ที่กำลังพิจารณาการใช้ Hosting housing ของ Data center ซึ่งค่าใช้จ่ายถูกมากประมาณ 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่น บริษัทยินดีที่จะเจรจาต่อรองราคาและดูแลเรื่องการเข้าไปดำเนินงานยังData center นั้นๆด้วย

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในต่างประเทศ
  • - สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในต่างประเทศ -
บริษัทของเรายินดีที่จะเป็น Software factory ของบริษัทที่ต้องการลดต้นทุนของการพัฒนาซอฟต์แวร์